Τι είναι το Κοινωνικό Ιατρείο


1. Τι είναι το κοινωνικό Ιατρείο

Ένα ιατρείο που προσφέρει σε μόνιμη βάση, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τους προσερχόμενους, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, επιδιώκοντας και πιέζοντας την πολιτεία να εξασφαλίζει δωρεάν την αναγκαία κατά περίπτωση, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, νοσηλεία και αποκατάσταση.

2. Σκοπός

Σκοπός του Κοινωνικού Ιατρείου είναι η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες, ανεξαρτήτου εθνικότητας και θρησκείας οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ και δεν έχουν να πληρώσουν το σύνολο του κόστους της θεραπείας ή των εξετάσεών τους.

3. Πώς λειτουργεί

Α) Συντελεστές
· Ιατροί
· ΕπαγγελματίεςΥγείας
· ΕπαγγελματίεςΦροντίδας
· Εθελοντές

Β) η Διαδικασία
· Ιατροί, ειδικότητες των οποίων δεν εξαρτώνται από ιατρικό εξοπλισμό, (παθολόγος, παιδίατρος,ορθοπεδικός, ψυχίατρος) καταγράφουν τις ώρες και τις ημέρες που μπορούν να είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο. Ανάλογα με τις διαθεσιμότητες οι εθελοντές διαμορφώνουν το πρόγραμμα, το οποίο αναρτάται.
-  Το δε οδοντιατρείο λειτουργεί ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο.
· Η γραμματεία έχει την ευθύνη του κλεισίματος των επισκέψεων των ασθενών (τηλεφωνική επικοινωνία ή μετά από επίσκεψη στο κέντρο).
· Οι υπόλοιποι ιατροί εξετάζουν στα ιατρεία τους, δηλώνοντας αριθμό δωρεάν επισκέψεων ανά μήνα. Επίσης οι ιατροί του δικτύου καλύπτουν ένα λογικό αριθμό εκτάκτων περιστατικών, αν τυχόν υπάρξουν. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση  με τη γραμματεία.
· Για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, υπάρχει ιατρός συντονιστής.
· Στο κοινωνικό ιατρείο υπάρχει φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των εξεταζόμενων ασθενών. Αυτό γίνεται με  την προσφορά φαρμάκων στο χώρο του κοινωνικού Ιατρείου από τους πολίτες. Θα μπορούσε επίσης ο φαρμακευτικός σύλλογος να ενισχύει την προσπάθεια αυτή και σε συνεργασία με το κοινωνικό Ιατρείο να ιδρυθεί Κοινωνικό Φαρμακείο.
· Τέλος έχει ανοιχτεί κατάλογος εθελοντών, οι οποίοι δηλώνουν τις ημέρες και τις ώρες που διαθέτουν – προσφέρουν, είτε για γραμματειακή υποστήριξη, είτε για άλλες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου

Το κοινωνικό ιατρείο συνεχώς χρειάζεται :

· Ιατρικό προσωπικό
· Οδοντιατρικό προσωπικό
· Προσωπικό επαγγελματιών υγείας και φροντίδας
· Εθελοντές
· Γραμματειακή υποστήριξη
· Φάρμακα
· Νομική κάλυψη

· Ιδέες
· Προτάσεις
και κυρίως την αγάπη όλων μας…